29.05.2014.

IZVJEŠTAJI O STANJU DRUŠTVA ZA 2013. GODINU

Tvrtka Maraska d.d. prezentira izvještaje o stanju Društva za 2013. godinu. Izvještaje možete pregladati i preuzeti na linku postavljenom pokraj svakog izvještaja.

- IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.12.2013. - Preuzmi
- BILANCA-STANJE NA DAN 31.12.2013. - Preuzmi
- RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2013.-31.12.2013. - Preuzmi
- IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU U RAZDOBLJU 01.01.2013.-31.12.2013. - Preuzmi
- IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2013. GODINU - Preuzmi
- IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA - Preuzmi