Osnovni podaci

Tvrtka: Maraska dioničko društvo za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića Zadar
Skraćeno: Maraska d.d.
Sjedište: Biogradska cesta 64 A, 23000 Zadar
Upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu: MBS 060007362
Matični broj: 3112322
OIB: 07602786563
Žiro računHR8525000091101003529, Addiko Bank d.d.
Temeljni kapital u iznosu od 99.918.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 1.427.405 dionica na ime u nominalnoj vrijednosti od 70,00 kn.

Prodajno-distribucijski centri:

  • Zadar (centralno skladište)
  • Zagreb
  • Rijeka
  • Split
  • Bjelovar
  • Osijek